• Vi leverer altid det aftalte arbejde til tiden og til den aftalte pris
  • Det er vigtigt for os, at du har tillid til os og er tryg fra start til slut
  • Vi udfører arbejdet, som er det hjemme hos os selv

ENTREPRENØR

Entreprenør Aalborg & omegn

Er du på udkig efter en dygtig og pålidelig entreprenør i Aalborg eller omegn?

Hos Mortens Haveservice har vi mange års erfaring med planlægning og udførelse af såvel store som små opgaver i relation til fjernvarme- og vandledninger… Vi udfører bl.a.:

Nedgravning af fjernvarme og kundestik

Hos Mortens Haveservice har vi mange års erfaring med planlægning og udførelse af såvel store som små opgaver i relation til fjernvarme- og vandledninger. Vores erfaring spænder bredt – fra etablering af kundestik på det eksisterende forsyningsnet over renovering af distributionsledninger til nyanlæg af store transmissionsledninger i flere kilometers længde.

Mange af vores projekter er udført i bynære områder, hvor pladsen er trang – både nede i jorden, hvor der ofte er mange krydsende ledninger og kabler, og oven på jorden, hvor et forsyningsledningsarbejde altid kommer ubelejligt for beboere, erhvervsdrivende og trafikanter.

Galleri

Vi har udført professionelt entreprenørarbejde i Agersted, Dronninglund, Aalborg og omegn gennem de sidste 15 år.

Det er kommunerne der pålægger husejerne at få foretaget en separering af kloakkerne på egen grund, så regnvand og spildevand løber i hver sin kloak. Du behøver ikke at foretage dig noget inden kommunen har kontaktet dig.

Separatkloakering er til gavn for miljøet, fordi spildevandsbelastningen af vandløb, søer og havene helt forsvinder. Desuden får det renseanlæggene til at fungere bedre, fordi de modtager koncentreret spildevand.

Opdager du en skade på kloaknettet, er vi altid parat til at tage hånd om problemet, så du undgår, at skaderne fører til f.eks. rotteproblemer, fugt- og lugtgener og oversvømmelser.

Ved separatkloakering adskilles regn- og spildevand i hvert sit ledningssystem. Ved at adskille regn- og spildevand reduceres risikoen for oversvømmelse ved blandt andet kraftig regnskyl. Samtidig aflastes renseanlæggene, da regnvandet ikke ledes dertil.

Ved separatkloakering af regn- og spildevand, erstatter vi din gamle ledning med to nye ledninger – en til regnvand og en til spildevand. Hvis du har spørgsmål til separatkloakering kan du kontakte os på telefon 28 86 27 32.

Vi har samarbejde med autoriseret kloakmester til opgaven og som bliver udført professionelt.

Oplever du problemer med indtrængende vand eller fugt i enten dit hus, dine bygninger eller din kælder, kan vi anlægge dræn, som forhindrer at vandet trænger ind. Dræning og afvanding sker ved at nedgrave drænrør under jorden. Vi graver kun der, hvor det er absolut nødvendigt. Dræningen skal være nøje afstemt, således at drænrørene er nedgravet dybt nok til at afvande jordoverfalden.

Vi har gennem mange år udført markdræning samt reparation af drænrør. I dag er der mange dræn, som er i dårlig stand, og i stedet for at udskifte dem udfører vi reparationer af dem. Vi udskifter dem kun, hvis det er nødvendigt.

Indhent tilbud

Vi dækker det meste af Nordjylland, lige fra Agersted, Dronninglund, Hjallerup, Brønderslev, Frederikshavn, Sæby, Hals og Aalborg.

Agersted
Dronninglund
Hjallerup
Brønderslev
Frederikshavn
Sæby
Hals
Hjørring
Aalborg